Zašto učiti strane jezike?

Sigurno ste čuli izreku "Koliko jezika znaš, toliko vrijediš". Napredak tehnologije i tehnike općenito omogućio je da preko interneta budemo stalno povezani sa svim ljudima diljem svijeta, da putujemo i otkrivamo nove zemlje, kulture, običaje .... Kad kupujemo neki proizvod upute često pišu na stranim jezicima. Sve nam to pokazuje da je komunikacija na stranom jeziku svakodnevna potreba. Da ne zaboravimo muziku, filmove, serije (sapunice), reklame (npr. Kinder Bueno, Rio mare i sl.) ... A dobar posao? Uglavnom se podrazumijeva poznavanje najmanje dva strana jezika, a ako znate koji više definitivno će vas više cijeniti (vjerojatno i bolje platiti). 

Kada je najbolje početi učiti strane jezike? 

Kada je dijete upoznalo svoj materinji jezik uz određeni osnovni rječnik i gramatička pravila, spremno je upoznati novi jezik. Iznimka su djeca koja od rođenja usvajaju dva jezika jer žive u dvojezičnoj kulturnoj sredini. U tom je slučaju najbolje da svaki roditelj govori s djetetom svoj jezik. Na taj će način dijete paralelno učiti dva jezika i neće ih brkati. Ona djeca koja imaju jedan materinji jezik spremna su početi s učenjem oko svoje četvrte godine što ovisi o svakom djetetu posebno (koncentracija, želja, okruženje, psihomotorika, spremnost za ponavljanjem, slušanjem i sl.).

Između 0. i 10. godine dijete još uvijek može naučiti najveći dio glasova. Kada se dijete rodi, ono može naučiti sve moguće glasove i ta se sposobnost s godinama gubi. U ovom se razdoblju lakše usvaja intonacija, ritam, struktura i naglasak nekog jezika, gotovo automatski. Naravno, to ovisi o vanjskim i unutarnjim faktorima, o njegovom jezičnom okruženju, koliko vremena ima na raspolaganju, koje su metode učenja i po kojim se didaktičkim materijalima radi te koliko je dijete motivirano za učenje stranog jezika. Zaključak je da nema genetskih predispozicija za usvajanje nekog jezika i da je djeci puno lakše naučiti strani jezik nego odraslima.

U razdoblju između 4. i 6. godine najbolja metoda je učenje kroz igru. Razlika između odraslih i djece je u tome da djeca uče samo ako ih nešto zanima, ako je način učenja zabavan, ako glume, pjevaju, igraju se. Odrasli uče i ako nije zanimljivo, ali znaju da je korisno i da će na taj način postići određene ciljeve. Za djecu je bitno da uče u organiziranoj nastavi, po mogućnosti uvijek u isto vrijeme i istog trajanja.    

Zašto početi rano učiti jezike?

Zato što učenje stranog jezika od malih nogu predstavlja dobar početak za besprijekoran izgovor u daljnjoj budućnosti, pozitivno se odražava na intelektualne sposobnosti, potiče i oplemenjuje i duhovni razvoj, potiče veću fleksibilnost u razmišljanju, bolji osjećaj za jezik, poboljšava sposobnost slušanja, povećava toleranciju i postavlja temelje za razumijevanje i poštivanje drugih kultura, pozitivno se odražava na razumijevanje materinskog jezika, omogućuje kontakt s drugim ljudima s kojima se ne može komunicirati na vlastitom materinjem jeziku, stvara dobru podlogu za jezičnu nastavu u školi, poboljšava poslovne mogućnosti na mnogim područjima.  

Kako se uči?

Svoj materinji jezik djeca ni ne znaju kada su ga i kako naučila. Tako bi trebalo biti i s odraslima kad uče strani jezik. To je, naravno, vrlo teško postići jer odrasli ljudi traže objašnjenja, razloge, smisao učenja, a djeca ne. Učenje materinjeg jezika kod djece je nesvjesno, vezano uz emocije, dubinsko, dulje traje i djeca koriste obje hemisfere mozga. Kod odraslih je učenje stranog jezika vrlo svjesno, racionalno, oni to žele, međutim to nije dugotrajno i mora ga se stalno održavati svježim.

Kojom stranom mozga se uči strani jezik?

Kao što znamo postoje dvije strane (hemisfere) mozga: lijeva i desna. Lijeva strana je logična, analitička, puna pravila, gramatike i sl. Desna strana mozga je ona strana kojom opažamo, vidimo, kojom globalno objedinjujemo neku cjelinnu, bez detalja. Prije se uvijek mislilo da učenje jezika uključuje lijevu stranu mozga (gramatika, pravila i sl.), međutim otkrilo se da jezik ne možemo naučiti bez desne strane mozga tako da se danas nastoji objediniti obje strane mozga i postići željeni cilj. Prvo uključimo desnu stranu mozga kad nešto opažamo globalno, a onda se uključuje lijeva strana mozga koja to analitički objašnjava. Tako se uči materinji jezik, a tako se najlakše uči i strani jezik. Poznato je da neki ljudi više koriste jednu stranu mozga (omjer možda 40:60 i sl.) što je vrlo važno uočiti u našem poslu. Nastavnik mora razumijeti svog studenta i otkriti koji mu način učenja najbolje leži i tome se prilagoditi. Ne u potpunosti, nego ga polako voditi prema određenim ciljevima na način koji mu više odgovara.

Do kada se uči strani jezik?

Napunili ste 60 godina i smatrate da je prekasno da naučite novi strani jezik? U krivu ste jer Vaš mozak zadržava elastičnost i sposobnost učenja isto kao kad ste bili dijete. Međutim, ako ga ne vježbamo, tada postoji mogućnost da se opusti i da nam ne pokaže maksimum koji od njega očekujemo.   

Koji je naš cilj?

Kroz naše tečajeve nastojimo osposobiti sve polaznike od najmanjih do najvećih da znanje stečeno u našoj školi mogu primijeniti u stvarnom životu. Kod nas se uči s razumijevanjem, s primjenom stečenog znanja u praksi, nema učenja pjesmica koje djeca ne razumiju. Pjesmice koje nauče mogu primjeniti u životu jer govore o nekoj situaciji koja je njima bliska. Najbolji način primjene znanja su naša studijska putovanja na kojima polaznici u stvarnom životu koriste riječi, izraze, rečenice koje su naučili na nastavi stranog jezika, a prepoznaju kulturološke slike iz udžbenika i drugih materijala koji se koriste na satu.

Način rada u našoj školi 

Naše su grupe male od 2 do 8 polaznika. Naglasak je na komunikaciji s time da se kod polaznika školske dobi inzistira i na pisanju. Svaki trenutak je dragocjen za učenje i zato nastojimo sve usmjeriti prema tomu da naši polaznici dobiju maksimum. Pratimo trendove u metodici učenja stranih jezika, naši se nastavnici stalno usavršavaju u Hrvatskoj i inozemstvu. Stalno nabavljamo najsuvremenije udžbenike i druge didaktičke materijale kao i pomagala. Naše učionice imaju TV, video, DVD, CD, kompjuter i internet te pano na kojem stoje radovi samih polaznika ili neka tematska izložba. Na našim internetskim stranicama objavljujemo njihove radove, a i oni sami mogu doprinijeti izgledu stranice, dati svoje savjete i komentare.

Kako motivirati polaznike?

Najveći izazov svakom nastavniku i predavaču uopće je motivirati polaznike da ih slušaju i da ono što čuju zapamte i ako je moguće da se pri tom zabave. To nije laki cilj, ali mi stalno težimo tome. Ponekad nam uspije više, ponekad manje, ali zadovoljstvo je vidjeti da se većina polaznika svake nove školske godine ponovno vraća. 

Postoje dvije vrste motivacije: motivacija potrebe i motivacija ugode. Kod djece je jedina motivacija ugode i oni će učiti ako im se svidi profesorica, učionica, materijal, ako je društvo dobro, ako je lijepo vrijeme i sl. Odrasli počinju s drugom motivacijom, a to je potreba. Najčešće je to posao, kod nas na otoku je to rad u turizmu (sve je vezano uz turizam, svaka vrsta posla na kraju se svede na turizam) ili odlazak u stranu zemlju (često zbog posla). Smisao je dovesti odrasle da uče iz zadovoljstva. Kad nauče ono što im je potrebno za jednog nastavnika je najveći uspjeh kad požele naučiti više jer to žele, a ne više jer moraju.  

 

 

 

    

Powered by Hoola.