Kontakt

Za sve informacije obratite nam se bez ustručavanja. Uvijek smo Vam na raspolaganju. Ovo je naša škola.

 

Škola stranih jezika AGORA

D. Bričina 61

51550 Mali Lošinj

Voditeljica škole: mr. Ondina Saganić-Stanić, prof.

+385 51 231971; 520549; 098 327424

+385 51 232832

ondina-saganic.stanic@ri.t-com.hr

agora@agora.hoola.hr

 

Powered by Hoola.